loading
Подземно строителство

UNDERGROUND

   

Подземно строителство

При Хидроизолацията на подземните структури е необходимо за да се предотврати притока на вода или влага в помещенията на мазета, паркинг, или от един резервоар чак и до пълното запечатване на тунел на магистрала.

Във всички случаи трябва да се осъществи и проучване на терена, на който ще се извърши работата, като осъществяването на работната дейност е от квалифициран персонал.

Monotiki Kaltsas извършва изолации от подземни терени чак и до тунели или доизграждане на водонепроницаемите площи със специални мембрани в случей, където строителството е много ниско в сравнение с нивото на подпочвените води.