loading
Зелени проекти

GREEN

   

Зелени проекти

Създаването на зелен покрив - roofgarden се осъществява с помощта на специални PVC-FPO мембрани, поставени от квалифициран персонал както и използването на специално оборудване, за да се предотвратят всякакви грешки в бъдеще.

Чрез създаването на roofgarden на сградата се гарантира както и топлоизолация така и хидроизолация ,които имат много предимства, като например:

  • Намаляване на отоплителни и охлаждащи разходи
  • Стриктно увеличаване сграда стойност
  • Комфортен живот
  • Защита на сградата от повреди
  • Отлична естетическа среда с възмовност на пълна посещаемост

Monotiki Kaltsas е построила най-големите roofgardens в Тесалия и Македония, използвайки PVC или FPO мембрани, както в частни домове,така и в обществени сгради и хотели.