loading
Индустриални & епоксидни настилки

FLOORS

    Индустриални & епоксидни настилки

Строителство на епоксидна настилка на помещения за здравословни храни, паркинг, промишленост, складове с квалифициран персонал и материали на големи корпорации, както и изгравдането на индустриални настилки.