loading
Термографски инспекции

THERM

   

Термографски инспекции

Monotiki Kaltsas е сертифицирана компания ,която може да извършва термографски инспекции, както на сгради, така и на електромеханични инсталации.

В сградите можем да извършим термографски инспекции за:

  • улавяне енергийни загуби от сградната обвивка
  • проверка на цялостната изолация или изпълнение на външната обвивка
  • идентифициране на влажност
  • идентифициране на изтичане на вода
  • контрол от изпускане на въздух
  • контрол на електрически инсталации – ел. табло.


В промишлеността можем да реализираме термографски инспекции:

В механични части:

  1. Двигатели, двигатели с вътрешно горене, изпускателни системи
  2. Лагери, помпи, хладилници

В електрически системи:

  1. Верига DC, платки, кабели, батерии и т.н.
  2. Верига AC, прекъсвачи, табла, кабели, външни връзки