Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

O δικτυακός τόπος http://kaltsas.gr (στο εξής «δικτυακός τόπος») έχει δημιουργηθεί από την εταιρία Μονωτική Καλτσάς (στο εξής “εταιρία”), που εδρεύει στη Λάρισα, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και/ή υπηρεσιών στους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου.

Κάθε χρήστης ή επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας, έχει τη δυνατότητα της πλήρους περιήγησης και ενημέρωσης χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας. Αν αυτό σας ζητηθεί θα είναι μόνο για σκοπούς επικοινωνίας και προσωποποίησης των υπηρεσιών μας στις ανάγκες σας.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που παρέχονται κατά την επίσκεψη στον δικτυακό τόπο και τη χρήση του. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική έχουν τις ίδιες έννοιες με τους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου. Mε την επίσκεψη στον δικτυακό τόπο και την χρήση του, αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική, συμφωνείτε ρητά με τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (όπως ορίζονται παρακάτω) σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. 

Σκοπός επεξεργασίας/νομιμότητα

Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας είναι η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στους χρήστες του δικτυακού τόπου κατόπιν αίτησης τους και ειδικότερα η παροχή δυνατότητας στους χρήστες του δικτυακού τόπου να επικοινωνήσουν οι ίδιοι με την εταιρία μέσω του δικτυακού τόπου.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μονάχα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παροχής των υπηρεσιών μας και για στατιστικούς σκοπούς και οπωσδήποτε δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό. Τα δεδομένα αυτά δεν είναι απαραίτητο να δοθούν για την απλή χρήση της ιστοσελίδας, αφού έχετε τη δυνατότητα της ανώνυμης περιήγησης στα περιεχόμενα του ιστοτόπου μας. Συνολικά οι πληροφορίες που συλλέγονται έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτησή σας και μόνο, σε ότι αφορά την αξιοπιστία και τη συνέπεια των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και σκοπός επεξεργασίας τους  

Κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό τόπο συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου ("δεδομένα χρήσης") για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης και παρακολούθησης και βελτίωσης του δικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα δεδομένα χρήσης μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής (από ποια σελίδα φτάσατε στον δικτυακό τόπο), τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης του δικτυακού τόπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσης του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του από εσάς. 

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου περιορίζονται στις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία, την ασφάλεια, τη βελτίωση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών καθώς και την παροχή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Στα πλαίσια χρήσης του δικτυακού τόπου συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα στην περίπτωση που εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τον χρήστη προκειμένου να επικοινωνήσει ο ίδιος με την εταιρία. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγονται δεδομένα τα οποία είναι και προσωπικά δεδομένα. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να συμπληρώσει την φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας, ζητείται από το χρήστη να μας δηλώσει το όνομά του, το email του, την ιστοσελίδα του (σε περίπτωση που διαθέτει) και να αφήσει το μήνυμά του προς εμάς.

Ο παρόν δικτυακός τόπος δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων). 

Αποδέκτες δεδομένων & μεταφορά σε τρίτες χώρες

Αποδέκτες των δεδομένων του Χρήστη των Υπηρεσιών είναι 

(α) η εταιρία και οι αρμόδιοι υπάλληλοί της οι οποίοι ενδέχεται να προβούν σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αυστηρά υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα Πολιτική στην οποία συναινείτε με την πλοήγηση στον δικτυακό τόπο και τη χρήση του. Τα δεδομένα σας φυλάσσονται με ασφάλεια και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο. 

(β) Εξωτερικοί συνεργάτες/τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου οι οποίοι φιλοξενούν, αποθηκεύουν, διαχειρίζονται και συντηρούν τον δικτυακό τόπο, το περιεχόμενό του και τα δεδομένα που συλλέγονται και τυχόν άλλοι πάροχοι υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μαζί σας στις περιπτώσεις όπου έχετε δώσει την ρητή συναίνεσή σας για αυτή την επικοινωνία. Η εταιρία χρησιμοποιεί μόνο τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν μόνο τα προσωπικά στοιχεία που τους παρέχονται  μόνο για τον σκοπό για τον οποίο τους παρασχέθηκαν και οι οποίοι συμφωνούν και εγγυώνται ότι όλες οι επεξεργασίες στις οποίες ασχολούνται θα είναι νόμιμες και συμμορφούμενες με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Η εταιρία μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας ή σχετικής κλήσης Αρμόδιων Αρχών είτε στα πλαίσια διοικητικής ή εξώδικης διαδικασίας είτε προς το σκοπό της πρόληψης ή της διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυά της ή την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της.

Ο διακομιστής και το κέντρο δεδομένων που χρησιμοποιεί ο δικτυακός τόπος βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου υπέχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Τέλος, ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους οι οποίοι παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων.  Η εταιρία δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική απορρήτου και τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων τέτοιων δικτυακών τόπων. Όταν μεταφερθείτε στους εν λόγω δικτυακούς τόπους δεν ισχύει η παρούσα Πολιτική και σας συστήνουμε να διαβάζετε τις αντίστοιχες πολιτικές προκειμένου να ενημερώνεστε για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους ως άνω δικτυακούς τόπους.