Δικαστικό Βέροιας

Στεγανοποίηση δωμάτων με ασφαλτική μεμβράνη συνολικού εμβαδού 2650m2.