Αστυνομική διεύθυνση Λάρισας

 

Η εταιρία μας τον Απρίλιο του 2008 υπέγραψε σύμβαση για τη δημιουργία της μεγαλύτερης στεγανολεκάνης που θα κατασκευαστεί στη Θεσσαλία με μεμβράνη pvc 2mm συνολικής έκτασης περίπου 5500m2. Στη συνέχεια του έργου αναλάβαμε και τη στεγανοποίηση των δωμάτων και των roofgardens συνολικής έκτασης 3300 m2.