Λητώ Κηφισιάς

Στεγανοποίηση με ασφαλτική μεμβράνη συνολικού εμβαδού 1100m2.