ΣΕΑ Πλατάνου Λεπτοκαρυάς

Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκίνητων Πλατάνου Βέροιας & Λεπτοκαρυάς Πιερίας.

Στεγανοποίηση υπόγειων κατασκευών, δημιουργώντας στεγανολεκάνες με μεμβράνη pvc της Sika, συνολικού εμβαδού 1600m2.

Στεγανοποίηση δεξαμενών με τσιμεντοειδή κονιάματα συνολικού εμβαδού 950m2.