Σήραγγες Τεμπών

 

2011-2016

  • Στεγανοποίηση σήραγγας Μακρυχωρίου (Τεμπών) με μεμβράνη pvc, συνολικής ποσότητας 35.000m2, τοποθέτηση 5000 αγκυρίων στερέωσης οπλισμού και δημιουργία αποστραγγιστικού αγωγού 1200m.
  • Στεγανοποίηση καταστρωμάτων γεφυρών στο οδικό δίκτυο Λάρισας – Κατερίνης.
  • Στεγανοποίηση καναλιών όμβριων υδάτων στο οδικό δίκτυο Λάρισας – Κατερίνης.
  • Στεγανοποίηση δεξαμενών πυρόσβεσης των σηραγγών με pvc μεμβράνες.
  • Στεγανοποίηση δεξαμενών ακαθάρτων με εποξειδικά υλικά.