ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Κατασκευή φυτεμένου δώματος υπογείου στην επέκταση του κτιρίου στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στη Λάρισα, με συνθετικές μεμβράνες FPO της Sika κατάλληλες για φυτεμένο δώμα και τοποθέτηση αποστραγγιστικού φύλλου πριν τη φύτευση της Ζinco, συνολικής έκτασης 850m2.